Димовска: Потребна ни е јасна претстава за тоа што сакаме да постигнеме

Во текот на првата сесија со наслов „Подобрени процеси на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност” се обрати и директорката на Националната агенција Лидија Димова, која зборуваше за преструктуирањето на Агенцијата, во насока на постигнување на што подобри резултати.

(Visited 1101 times, 9 visits today)

You might be interested in